Preskoči na vsebino


Kje živimo

Hiša v Ljubljani na Bezenškovi 1 (Angelin dom) - je začasen in prehoden dom za vse, ki se znajdejo v življenjski stiski in smo jim sestre zmožne pomagati.

Hiša v Ljubljani na Brajnikovi 38 (Hiša molitve in darovanja) - v njej živijo pretežno invalidne in starejše sestre. Nudijo oskrbo otrokom s posebnimi potrebami in po potrebi tudi začasno bivanje osebam, ki imajo otroke v bolnišnici.

Hiša v Ljubljani na Šmartinski 6 - je namenjena noviciatu, duhovnim srečanjem mladih, družin ter nudi začasno bivanje in pomoč dekletom v stiski.

Hiša v Postojni na Ljubljanski 28 (Zavod Talita cum) - je namenjena pomoči in varstvu ostarelih, poleg tega pa sprejema tudi matere z otroki, nosečnice, žene v stiski.

Hiša v Logarski dolini 4 (Dom duhovnih vaj) - je namenjena duhovnim vajam in različnim srečanjem, poleg tega pa služi tudi za začasno bivanje in pomoč mladim v stiski.



Print Friendly and PDF