Preskoči na vsebino


Poslanstvo

Družina ima namen služiti Kristusu Odrešeniku, tako da:

  • vodi svoje članice h krščanski popolnosti,
  • posveča posebno skrb najbolj potrebnim in zanemarjenim v telesnem, duševnem ali duhovnem pogledu,
  • pomaga pri poslanstvu Cerkve povsod, kjer more.

Sestre Družine živijo med svetom in se mu na nek način tudi prilagodijo. Opravljajo svoj (svetni) poklic, nosijo običajno civilno obleko in tako na skrit način s svojim življenjem, delom in odnosom do ljudi skušajo vnašati evangeljskega duha v okolje, ki je, ne da bi se tega zavedalo, lačno in žejno Ljubezni.

Sestre se posvetijo Kristusu Odrešeniku z zaobljubami evangeljskih svetov: čistosti, uboštva in pokorščine.

Bistvo apostolata je delo za obnovo in poglobitev krščanskega življenja v posamezniku, družini in družbi.

Glavno vodilo Družine je evangelij, glavna metoda dela pa ponižno in potrpežljivo izkazovanje ljubezni in dobrote. Z materinsko ljubeznijo, to je z osebno, požrtvovalno in vsestransko skrbjo skušajo sestre pomagati povsod, kjer je njihova pomoč potrebna.


Print Friendly and PDF